Carta de [s.d.] a José Ferrater Mora des de Austin (Estats Units d'Amèrica)

History of Logic Collection
Compartir
Es demana llistat d'obres sobre el tema de la Lògica. Es precisa que no es demanen catàlegs sinó títols concrets ​
​Tots els drets reservats