Carta de 1948-03-21 a Josep Ferrater Mora des de Santiago de Xile (Xile)

Echeverría, José R.
Share
Echeverría comenta a Ferrater el naixement del seu tercer fill i que ha llegit el llibre de Ferrater "El sentido de la muerte". Creu que d'aquest llibre podria treure's una teoria del coneixement que podria exposar en un altre llibre. Fa un llarg comentari sobre algunes questions metafísiques i epistemològiques que el llibre li ha suscitat. Parla del seu treball extensament i comenta la relació que té amb l'obra de Ferrater (distingeix entre diferents plans de l'existència). Li demana que li faci algun comentari crític del que ha exposat. ​
In copyright In copyright