Carta de 1970-06-05 a José Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Almendros, Néstor
Share
Informació sobre distribuïdor d'aparells cinematogràfics i notícia de començament de rodatge amb Rohmer ​
​Tots els drets reservats