Carta de 1962-12-14 a Josep Ferrater Mora des de Mèxic D.F. (Mèxic)

Aldave, Alfonso R.
Share
Anuncia la visita a Nova York i la possibilitat de trobar-se ​
In copyright In copyright