Carta de 1964-05-19 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)

Aldave, Alfonso R.
Text Complet
Compartir
Anuncia dia d'arribada a Paris ​
​Tots els drets reservats