Carta de 1964-05-19 a Josep Ferrater Mora des de Mèxic D.F. (Mèxic)

Aldave, Alfonso R.
Share
Anuncia dia d'arribada a Paris ​
In copyright In copyright