Carta de 1963-01-07 a Josep Ferrater Mora des de Mèxic D.F. (Mèxic)

Aldave, Alfonso R.
Share
Recorda la trobada a Nova York. Notícies sobre el llibre de Ridruejo que havia d'enviar. Referència a conferencies a Puerto Rico ​
In copyright In copyright