Carta de 1963-08-03 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)