Carta de 1965-05-05 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)