Carta de 1964-10-15 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)