Carta de 1986-07-07 a José Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Cariddi, Walter
Compartir
Comenta que ha rebut carta de l'editor però sense cap resposta concreta. Li agraeix la tramesa de llibres però li reclama l'exemplar sobre Unamuno que l'interessa molt. Anuncia que marxa de vacances a Itàlia ​
​Tots els drets reservats