Carta de [s.d.] a José Ferrater Mora des de [s.l.]