Carta de 1981-12-24 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Cariddi, Walter
Share
Cariddi envia a Ferrater dues còpies de l'entrevista que va publicar "El País2 i fotografies de la presentació de la traducció de "Cuatro visiones de la historia universal"" a l'Institut Italià. S'adona que en la nota biobibliogràfica va escriure malament la data de naixement de Ferrater, però constata que això va ser degut a un error de les mateixes dades que Ferrater li va proporcionar. Corregirà aquest error en la propera edició de la traducció ​
In copyright In copyright