Carta de [1961]-02-28 a José Ferrater Mora des de [Ontario] ([Canadà])

Willis, Elain
Share
Willis escriu a Ferrater per demanar-li si pot escriure dues cartes de recomanació a favor seu a les universitats de Califòrnia i Pomona ​
​Tots els drets reservats