Carta de 1959-11-21 a Josep Ferrater Mora des de Còrdova (Argentina)

Waismann, Abrahan
Share
Weismann escriu a Ferrater per informar-lo que han presentat la seva candidatura com a membre espanyol del Institut International de Philosophie, i que espera que accepti ​
In copyright In copyright