Carta de 1959-07-02 a Josep Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Vicens i Vives, Jaume
Share
Vicens Vives escriu a Ferrater per agrair-li els comentaris que li fa sobre el seu llibre, li comenta que abans de publicar-se va passar per mans de la Reial Acadèmia de Bones Lletres i que ara s'està traduint al castellà, amb la qual cosa li agrairia que si li hagués de fer algun suggeriment li enviés quan abans millor. Li comenta que ja li explicarà en la propera carta la reunió a la qual va assistir a Washington d'historiadors i bibliògrafs hispanoamericans ​
In copyright In copyright