Carta de 1959-04-14 a Josep Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Vicens i Vives, Jaume
Share
Vicens Vives escriu a Ferrater per comentar-li que li ha enviat un exemplar de la seva última obra i el felicita per l'èxit que està tenint el seu "Diccionario de filosofia". Li explica que no l'ha pogut escriure abans perquè es va morir el seu sogre i el seu cunyat era de viatge, havent-se d'ocupar de la gerència de l'Editorial, d'escriure i de complir amb les seves tasques de professor ​
In copyright In copyright