Carta de 1970-10-21 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Verdú, Miguel
Share
Verdú comenta a Ferrater que ha parlat amb Tierno Galván per projectar a Madrid un dels seus curtmetratges. Li demana que li enviï tota la informació pertinent per poder preparar la projecció ​
In copyright In copyright