Carta de 1971-09-27 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Verdú, Miguel
Share
Verdú escriu a Ferrater per comentar-li que les despeses resultants de les projeccions de les seves pel·lícules van ser molt petites i per tant no valia la pena ni parlar-ne. Li dóna el nom d'un seu company que està interessat en les noves pel·lícules que pugui fer per tal de poder-les distribuir ​
In copyright In copyright