Carta de 1970-10-21 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Verdú, Miguel
Share
Verdú escriu a Ferrater per concretar el procediment d'enviament de la seva pel·lícula, li especifica el tipus de públic que la anirà a veure i li comenta que més endavant ja parlaran d'altres projeccions ​
In copyright In copyright