Carta de 1971-02-23 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Verdú, Miguel
Share
Verdú escriu a Ferrater per dir-li que les projeccions dels seus films seran a partir del mes de març un cop els estudiants hagin acabat els exàmens. També li fa una crítica a les seves dues pel·lícules que ja ha vist, li comenta que entre la primera i la segona es veu una evolució de maduresa expressiva ​
In copyright In copyright