Carta de 1971-09-14 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Verdú, Miguel
Share
Verdú escriu a Ferrater per comunicar-li que ha rebut un gir postal de la seva germana per pagar les despeses de l'enviament de les pel·lícules a les destinacions concretades. Li demana que un cop hagin arribat a les seves destinacions que li comuniqui per a la seva tranquil·litat ​
In copyright In copyright