Carta de 1984-03-05 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Cariddi, Walter
Share
Cariddi envia a Ferrater un assaig introductori per a la traducció italiana de "De la materia a la razón". Espera que hagi estat fidel al seu pensament i li agrairà els comentaris que vulgui fer-li. Li demana que escrigui una nota o un prefaci per a l'edició italiana. Si tot va bé serà publicada per Guida de Nàpols. Cariddi envia a Ferrater un vídeo amb una intervenció televisiva de Ferrater i un article de Mosterín ​
In copyright In copyright