Carta de 1956-11-25 a Josep Ferrater Mora des de [s.l.]

Trask, Willard R.
Share
Trask confirma a Ferrater la recepció d'un xec per la feina realitzada en la traducció d'alguns capítols d'un seu llibre. Comenta algunes de les concrecions que li ha fet Ferrater per poder polir les traduccions. Li especifica el dia que li és més favorable per una conferència ​
In copyright In copyright