Carta de 1957-04-13 a Josep Ferrater Mora des de Poughkeepsie (Estats Units d'Amèrica)

Trask, Willard R.
Share
Trask envia a Ferrater la traducció de "El intelectual en el mundo contemporáneo", amb preguntes als marges. També li formula algunes qüestions, en un full adjunt, sobre dubtes de la traducció del llibre d'Ortega ​
In copyright In copyright