Carta de 1976-11-09 a José Ferrater Mora des de San Juan (Puerto Rico) (Puerto Rico)

Torretti, Roberto
Compartir
Torretti s'excusa per la poca claredat d'expressió en l'article que ha escrit en motiu del Ferstchrift en honor de Ferrater. Al llarg de la carta aclareix alguns dels termes que es prestaven a confusió ​
​Tots els drets reservats