Carta de 1943-11-07 a Josep Ferrater Mora des de [Buenos Aires (Argentina)]

Torre, Guillermo de
Share
Torre s'excusa per no haver contestat les cartes de Ferrater degut a una malaltia que el té apartat de tota activitat. Li agraeix la ressenya que ha fet sobre el seu llibre i el posa al dia sobre alguna altre publicació ​
In copyright In copyright