Visualitzant Tejera, Victorino per data de creació