Carta de 1980-12-27 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Cariddi, Walter
Share
Cariddi està negociant amb l'editor la traducció de "Cuatro visiones de la historia universal" i li fa saber que el seu amic de l'Institut Italià de Cultura, el doctor Mulas, vol presentar la traducció a la comunitat italiana espanyola i vol saber si Ferrater té previst anar a Espanya l'any 1981 per tal de fer la presentació ​
In copyright In copyright