Carta de 1959-02-03 a Josep Ferrater Mora des d'El Quisco (Xile)

Tarragó, Alejandro
Share
Tarragó fa una crítica a l'estil literari que mostra Ferrater en les seves últimes publicacions. Li assenyala petits errors sintàctics i semàntics El posa al dia de les activitats de la seva família ​
In copyright In copyright