Carta de 1947-04-17 a José Ferrater Mora des de Buenos Aires (Argentina)

Sur
Share
Des de Sur li comuniquen que no li van enviar més exemplars de la revista perquè no se'n van publicar més ​
​Tots els drets reservats