Carta de 1987-02-09 a Josep Ferrater Mora des d'Alboraya (Espanya)