Carta de 1968-04-29 a Josep Ferrater Mora des de Buenos Aires (Argentina)

Simpson, Clara
Share
Simpson envia una entrevista a Ferrater on li formula preguntes de cultura general sobre el món del cinema i d'altres més personals sobre la seva experiència cinematogràfica ​
In copyright In copyright