Carta de 1968-03-21 a Josep Ferrater Mora des de Buenos Aires (Argentina)

Simpson, Clara
Share
Simpson escriu a Ferrater per comentar-li que l'interessaria escriure un article sobre ell, vinculant les dues matèries que a tots dos els hi apassiona: cinema i filosofia ​
In copyright In copyright