Carta de 1959-09-29 a Josep Ferrater Mora des de Princeton (Estats Units d'Amèrica)

Silver, Philip W.
Share
Silver envia a Ferrater un treball per tal que li corregeixi la part filosòfica. Comenta que properament li enviarà les traduccions dels capítols tres i quatre. Li agraeix el "Diccionario de filosofía" ​
In copyright In copyright