Carta de 1982-01-31 a Walter Cariddi des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, Josep
Share
Ferrater agraeix a Cariddi dos retalls del diari "El País" i dues fotografies de l'Istituto Italiano di Cultura. Desitja que s'hagi pogut posar en contacte amb Javier Pradera d'Alianza Editorial i li demana que afegeixi a "De la materia a la razón" algunes pàgines d' "Etica aplicada" (sobretot la Introducció) ja que constitueixen una continuació del primer llibre. Li adjunta per correu el llibre "Transparencies. Essays in Honor of José Ferrater Mora" ​
In copyright In copyright