Carta de 1982-10-27 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Cariddi, Walter
Share
Cariddi envia a Ferrater l'entrevista que "Diario 16" va fer a Ferrater en ocasió de la publicació de la seva primera novel·la. Li comenta que Jaime Salinas encara no ha donat senyals de vida respecte a la publicació en italià de "De la materia a la razón" a l'editorial Einaudi. Es pregunta si el millor no seria posar-se en contacte directe amb l'editor. Li comunica que espera tenir enllestida la traducció a finals de desembre i que vol incloure-hi una introducció ​
In copyright In copyright