Carta de 1959-04-22 a Josep Ferrater Mora des d'Athens (Estats Units d'Amèrica)

Sebba, Gregor
Share
Sebba demana a Ferrater que revisi, corregeixi i faci els suggeriments i aportacions que cregui pertinents a les bibliografies que es preparen per la seva publicació referents a Malebranche i Descartes ​
In copyright In copyright