Carta de 1970-02-11 a José Ferrater Mora des de Lafayette (Estats Units d'Amèrica)

Schrag, Calvin O.
Compartir
Schrag explica que per motius financers han tingut que canviar d'editorial per tal de mantenir la publicació de "Man and World". El canvi d'editora els hi ha suposat una millora financera però en contrapartida només es poden publicar articles en anglès, francès i/o alemany, quedant exclosa la llengua espanyola. Per això pregunta a Ferrater si hi hauria algun inconvenient que els articles escrits en espanyol s'escriguessin en alguna de les altres llengües ​
​Tots els drets reservats