Carta de 1977-11-21 a Josep Ferrater Mora des de San Pietro Ver.co (Itàlia)

Cariddi, Walter
Share
Cariddi agraeix a Ferrater que una carta anterior en què l'encoratja a continuar la traducció que està fent de "Cuatro visiones de la historia universal". Li demana algunes dades per una nota biobibliogràfica que vol adjuntar a la traducció i li demana permís. Cariddi expressa l'interès per traduir també "El ser y el sentido" i li envia algunes publicacions pròpies ​
In copyright In copyright