Carta de 1967-03-14 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Sans Mila, Antonio
Share
Sans agraeix les molèsties que s'ha pres Ferrater aconsellant- lo sobre els seus escrits. Li pregunta si pot fer alguna cosa pels problemes personals dels quals fa esment en l'última carta ​
In copyright In copyright