Rebut de 1983-10-17 a José Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)