Carta de 1955-02-12 a Josep Ferrater Mora des de Constantina (Algèria)

Despilho, Paul
Share
Comenta l'estat de la traducció de l'obra de Ferrater i li anuncia que li enviarà l'esborrany per a la correcció i que el podrà retornar directament a l'editor. Agraeix que li hagi enviat dos llibres seus i pensa que també podrien interessar al públic francès ​
In copyright In copyright