Carta de 1977-01-21 a Josep Ferrater Mora des de Mèxic D.F. (Mèxic)