Carta de 1977-02-18 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)