Carta de 1969-06-21 a Josep Ferrater Mora des de Mèxic D.F. (Mèxic)

Salmerón, Fernando
Share
Salmerón comunica a Ferrater la mort de José Gaos i li explica que la revista "Diánoia" vol dedicar-li un número especial. Li agradaria molt que Ferrater hi participés a aquest homenatge amb un article ​
In copyright In copyright