Carta de 1970-04-17 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)