Carta de 1975-09-17 a Josep Ferrater Mora des de Mèxic D.F. (Mèxic)

Salmerón, Fernando
Share
Salmerón envia a Ferrater dues notes biobibliogràfiques, una d'ell mateix i l'altra de Luis Villoro, per a la nova edició del "Diccionario". Li fa saber que en correu apart li ha enviat alguns llibres i revistes: alguns números de "Crítica", de "Diánoia", tres números de la "Bibliografía Filosófica Mexicana" i l'últim llibre de Gómez Robledo ​
In copyright In copyright