Carta de 1955-10-06 a Josep Ferrater Mora des de Constantina (Algèria)

Despilho, Paul
Share
Envia la traducció a Ferrater tot i que sense estar-ne massa satisfet. Espera que millori després de la seva revisió. Li pregunta si ha tingut contacte amb els editors. Comunica que s'ha traslladat a Alger per motius professionals ​
In copyright In copyright