Carta de 1975-10-24 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)

Salmerón, Fernando
Share
Salmerón envia a Ferrater tres números de la revista "Crítica" que li mancaven i, a petició seva, li fa saber que el lloc de naixement de Luis Villoro és Barcelona ​
​Tots els drets reservats