Carta de 1970-02-13 a Josep Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)